top of page

Service och funktionskontroll av hjärtstartare!

Hjärtstartaren ska fungerar år efter år - därför rekommenderar vi återkommande service av hjärtstartaren och uppdatering av kompetens med regelbundna intervaller varje eller vart annat år - service kan till exempel innehålla följande:

  • Utbytessystem = alltid fungerande utrustning på plats
  • Kontroll på utbytesintervaller av elektroder i elektroniskt system
  • Kontroll på utbytesintervaller av batterier i elektroniskt system
  • Plombering av hjärtstartaren för att underlätta vid tex systematiskt arbetsmiljöarbete och egenkontroll av hjärtstartaren
  • Etiketter som anger installationsdatum av elektroder och batteri samt säkerställer trygg och kostnadseffektiv drift.
  • Skyltar och dekaler för att ange var i lokalerna hjärtstartare
  • Etiketter för att ange på utrymningsplanen att hjärtstartare finns i lokalerna
  • Snabb och trevlig service på plats vid behov
  • Lagerhållning av reservdelar
  • Uppföljning av kompetensbehov i hjärt-lungräddning

Öppetider:

Mån - Fre: 9 – 17

Lör - Sön: Stängt

Skylt som anger var hjärtstartare finns placerad

bottom of page