top of page

Om HeartPartner:

"Vi har hjälpt företag och organisationer att skapa trygga, flexibla och kostnadseffektiva lösningar som fungerar idag och i framtiden på arbetsplatser sedan 1991"

Som ett resultat av det är en hög del av våra kunder återkommande kunder och hänvisningar från nöjda kunder som köpt hjärtstartare och utbildning i hjärt-lungräddning - det är vi stolta över!

HeartPartner´s kunnande och erfarenhet kring hjärtstartare och HLR har tillsammans med kundernas önskemål byggt grunden till trygga, flexibla och kostnadseffektiva lösningar kring livräddning på arbetsplatser, det som sedan blivit vår affärsidé.

I dag är det lika självklart att kunna rädda en medarbetares liv med en hjärtstartare och kvalitets HLR, som att kunna släcka en brand med hjälp av en brandsläckare! Det är därför av yttersta vikt att hjärtstartaren kontrolleras med jämna intervaller

Därför erbjuder vi ett omfattande serviceprogram, se mer under fliken "Service hjärtstartare"

Välkommen att bli en i teamet för livräddning!!

Philips hjärtstartare Heartstart HS1

bottom of page