HeartPartner AB - "Vi gör din arbetsplats tryggare!"
Service och funktionskontroll av hjärtstartare!
 
Hjärtstartaren ska fungerar år efter år - därför rekommenderar vi återkommande service av hjärtstartaren och uppdatering av kompetens med regelbundna intervaller varje eller vart annat år - service kan till exempel innehålla följande:
 
 • Utbytessystem = alltid fungerande utrustning på plats
 • Kontroll på utbytesintervaller av elektroder i elektroniskt system
 • Kontroll på utbytesintervaller av batterier i elektroniskt system
 • Plombering av hjärtstartaren för att underlätta vid tex systematiskt arbetsmiljöarbete och egenkontroll av hjärtstartaren
 • Etiketter som anger installationsdatum av elektroder och batteri samt säkerställer trygg och kostnadseffektiv drift.
 • Skyltar och dekaler för att ange var i lokalerna hjärtstartare
 • Etiketter för att ange på utrymningsplanen att hjärtstartare finns i lokalerna 
 • Snabb och trevlig service på plats vid behov
 • Lagerhållning av reservdelar
 • Uppföljning av kompetensbehov i hjärt-lungräddning
 
                 Öppetider:
                 Mån - Fre: 9 – 17
                 Lör - Sön: Stängt
Skylt som anger var hjärtstartare finns placerad
Site Builder drivs av Vistaprint