HeartPartner AB - "Vi gör din arbetsplats tryggare!"
Vi säljer inte hjärtstartare - Vi säljer livräddning och kompletta lösningar!!

Väljer du att köpa en hjärtstartare av HeartPartner ingår naturligtvis service första året!


Väska som innehåller Philips Hjärtstartare HS1 samt tillbehör i form av handskar, andningsskydd, rakhyvel, torkduk

Philips Hjärtstartare HS1
Avsedd att användas av lekmän - tryggt och enkelt hjälper den till att utföra första insats - enkel och tydlig röstinstruktion vägleder användaren genom hela processen. Rekommenderas till de flesta arbetsplatser

Philips Hjärtstartare FRx
Är en hjärtstartare/defibrillator avsedd för daglig användning, dvs för människor som i sitt yrke skall använda hjärtstartare, vi rekommenderar denna hjärtstartare till räddningstjänster mm

Utbildning HLR, första hjälpen mm:
Vilken utbildning och utrustning som passar er bäst arbetar vi fram tillsammans, faktorer som spelar in kan vara t.ex. vara:
  • Personalgruppens storlek och snittålder
  • Insatstid från räddningstjänsten
  • Riskgrupper som tex infarkter, diabetes, epilepsi, hörselnedsättningar mm
  • Lokalernas tillgänglighet, låsta dörrar,mm

HeartPartners instruktörer är sjuksköterskor med lång erfarenhet.
De är alla certifierade i att leda kurser i bla:
  • Hjärt-lungräddning med hjärtstartare/defibrillator (HLR med AED/hjärtstartare)
  • Första hjälpen (LABCDE)
  • Vissa har även kompetens att leda brandutbildningar på olika nivåer (Heta arbeten, utrymningsövningar mm)


Site Builder drivs av  Vistaprint